آموزش کارشناسی رنگ خودرو

دوره ۰ تا ۱۰۰ آموزش کارشناسی رنگ خودرو شامل چه مواردی می شود؟

این دوره شامل:

  • آموزش تشخیص اصالت خودرو، دستی و کارخانه ای بودن (شماره شاسی، موتور و …)
  • آموزش تشخیص تعویض و رنگ شدگی شاسی ها، تشخیص دو تیکه بودن و چپی بودن خودرو
  • آموزش تشخیص تعویض شدگی به صورت کارخانه ای و استوک در بدنه خودرو
  • آموزش تشخیص رنگ شدگی، بتونه کاری، آبرنگ، لیسه گیری و صافکاری در خودرو
  • آموزش کار با دستگاه تست رنگ دیجیتال
  • آموزش کار با انواع دستگاه دیاگ و عیب یابی خودرو
  • آموزش فنی خودرو از جمله موتور، گیربکس، جلوبندی، زیربندی، تست رانندگی و …
  • آموزش تشخیص کارکرد واقعی خودرو چه از نظر دیاگ، چه از نظر عوامل فنی و ظاهری خودرو
  • آموزش و تست تمامی آپشن های خودرو و بررسی اصالت و فابریک بودن آن ها
  • آموزش قولنامه نویسی و آشنایی با قوانین حقوقی و شرایط خرید و فروش خودرو
  هنری