لوگو باشگاه استقلال

لوگو استقلال

لوگوی باشگاه استقلال تهران : استقلال یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین تیم‌های فوتبال ایران، از یک دایره آبی تشکیل شده که در داخل آن سه حلقه وجود دارد. به گفته آژانس طراحی جاسینا در مرکز این حلقه‌ها، یک جقه طلایی دیده می‌شود که در بالای آن نام “استقلال” به خط نستعلیق نوشته شده است.در زیر جقه، تاریخ تاسیس تیم استقلال به میلادی و خورشیدی نوشته شده است.

مفهوم لوگوی استقلال

لوگوی آبی پوشان استقلال ایران دارای مفاهیم و معانی مختلفی است. سه حلقه طلایی در این آرم، نماد سه قهرمانی استقلال در جام باشگاه‌های آسیا است.

جقه طلایی نیز نشان هنر و فرهنگ ایرانی است. نام “استقلال” نیز بیانگر آزادیخواهی است.

تاریخچه لوگوی استقلال

لوگو استقلال از ابتدا تاکنون : اولین لوگوی استقلال ایران در سال ۱۳۲۴، زمانی که این تیم یک باشگاه دوچرخه‌سواری بود، طراحی شد. این آرم شامل تصویر یک دوچرخه‌سوار در یک دایره آبی بود. در سال ۱۳۳۷، این آرم تغییر کرد و به یک پرنده آبی با بال‌های باز تبدیل شد.

در سال ۱۳۷۰، لوگو استقلال ایران به یک نماد مفهومی تغییر کرد که شامل سه حلقه و یک جقه بود و این آرم در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مورد استفاده قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۶، دو ستاره طلایی لوگوی تیم استقلال اضافه شد که نماد دو قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا است و این لوگو از آن زمان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

آرم این تیم یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین لوگوهای ورزشی در ایران است و این آرم آزادیخواهی، هنر و فرهنگ ایرانی و قهرمانی‌های استقلال است.

لوگوی استقلال برای دریم لیگ

لوگوی استقلال برای دریم لیگ

طراحی لوگوی تیم استقلال ایران

لوگو استقلال

طراحی لوگوی باشگاه استقلال در سال ۱۳۷۰ توسط آقای مهدی دادرس انجام شد. این آرم از یک دایره آبی تشکیل شده که در داخل آن سه حلقه طلایی وجود دارد.

به گفته آژانس طراحی جاسینا در طراحی لوگوی تیم استقلال ، از رنگ‌های آبی و طلایی استفاده شده است و رنگ آبی نماد استقلال و آزادیخواهی تیم استقلال است و رنگ طلایی نماد موفقیت و پیروزی است.

سه حلقه طلایی در این آرم، نماد سه قهرمانی این تیم در جام باشگاه‌های آسیا است.

آرم استقلال یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین نمادهای ورزشی در ایران است و این آرم نماد آزادیخواهی، هنر و فرهنگ ایرانی و قهرمانی‌های باشگاه استقلال است.

عکس لوگوی باشگاه استقلال ایران

استقلال

در اینجا توضیحات بیشتری در مورد عناصر مختلف آرم این باشگاه از قول آژانس طراحی جاسینا آورده شده است:

  • دایره آبی: دایره آبی وحدت و یکپارچگی است و رنگ آبی نشان آزادیخواهی استقلال تهران است.
  • سه حلقه طلایی: سه حلقه طلایی بیانگر سه قهرمانی این تیم در جام باشگاه‌های آسیا است و این حلقه‌ها به صورت افقی در بالای هم قرار گرفته‌اند و پایداری و استمرار موفقیت‌های این تیم هستند.
  • جقه طلایی: جقه طلایی هم هنر و فرهنگ ایرانی است. این جقه از دو دایره تشکیل شده است که در مرکز آن یک ستاره قرار دارد. این ستاره نماد امید و پیروزی است.
  • نام: نام “استقلال” به خط نستعلیق در بالای جقه طلایی نوشته شده است و این نام بیانگر آزادیخواهی باشگاه است.
  • تاریخ تاسیس: تاریخ تاسیس به میلادی و خورشیدی در زیر جقه طلایی نوشته شده است. این تاریخ نشان‌دهنده قدمت و سابقه طولانی این تیم است.

لوگوی تیم استقلال در سال ۱۳۸۶ با اضافه شدن دو ستاره در بالای جقه ، به روز شد. این ستاره‌ها نماد دو قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۵ هستند.

تغییر لوگوی تیم استقلال ایران

لوگوی استقلال ایران در طول تاریخ خود چندین بار تغییر کرده است. اولین لوگوی آبی پوشان استقلال در سال ۱۳۲۴، زمانی که یک باشگاه دوچرخه‌سواری بود، طراحی شد.

این آرم شامل تصویر یک دوچرخه‌سوار در یک دایره آبی بود و در سال ۱۳۳۷ این آرم تغییر کرد و به یک پرنده آبی با بال‌های باز تبدیل شد.

در سال ۱۳۷۰، لوگوی باشگاه استقلال ایران به یک نماد مفهومی تغییر کرد که شامل سه حلقه و یک جقه بود. این آرم در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مورد استفاده قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۶، دو ستاره طلایی استقلال به این آرم اضافه شد که بیانگر دو قهرمانی تیم استقلال در جام باشگاه‌های آسیا است.

این لوگوی استقلال از آن زمان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

لوگوی تیم استقلال در سال ۱۳۲۴

اولین آرم تیم در سال ۱۳۲۴، زمانی که این یک باشگاه دوچرخه‌سواری بود، طراحی شد. این آرم شامل تصویر یک دوچرخه‌سوار در یک دایره آبی بود.

در لوگوی استقلال تهران ، یک دوچرخه‌سوار با لباس آبی و کلاه سفید در حال رکاب زدن در یک دایره آبی قرار دارد. در بالای دایره، نام “دوچرخه سواران” به خط نستعلیق نوشته شده است.

آرم استقلال در سال ۱۳۲۴ نماد آزادیخواهی است، زیرا دوچرخه‌سواری یکی از ورزش‌های مدرن و نماد پیشرفت است. همچنین، این آرم نشانگر ورزش دوچرخه‌سواری است، زیرا باشگاه استقلال در ابتدا یک باشگاه دوچرخه‌سواری بود.

این نشانه استقلال تا سال ۱۳۳۷، زمانی که این باشگاه به “تاج” تغییر نام داد، مورد استفاده قرار گرفت.

لوگوی آبی پوشان استقلال ایران در سال ۱۳۳۷

دومین لوگوی استقلال در سال ۱۳۳۷، زمانی که این تیم به “تاج” تغییر نام داد، طراحی شد. این آرم شامل تصویر یک پرنده آبی با بال‌های باز بود. این آرم نماد آزادیخواهی و امید بود.

در این نماد، یک پرنده آبی با بال‌های باز در یک دایره آبی قرار دارد. در بالای دایره، نام “تاج” به خط نستعلیق نوشته شده است.

این لوگوی استقلال نماد آزادیخواهی است، زیرا پرنده نماد آزادی است. همچنین، این آرم نماد امید است، زیرا پرنده نماد چشم‌انداز و آینده‌ای روشن است.

این آرم تا سال ۱۳۵۷، زمانی که این باشگاه به “استقلال” تغییر نام داد، مورد استفاده قرار گرفت.

آرم استقلال در سال ۱۳۳۷، یکی از اولین لوگوی‌های باشگاه‌های فوتبال در ایران بود که از تصویر یک پرنده استفاده می‌کرد. این آرم بسیار محبوب بود و به نمادی از آزادی و آزادیخواهی باشگاه تبدیل شد.

لوگوی استقلال سال ۱۳۷۰

سومین لوگو در سال ۱۳۷۰ طراحی شد و این لوگو از یک دایره آبی تشکیل شده که در داخل آن سه حلقه وجود دارد. در مرکز این حلقه‌ها، یک جقه دیده می‌شود که در بالای آن نام “Esteghlal” به خط نستعلیق نوشته شده است و در زیر جقه، تاریخ تاسیس به میلادی و خورشیدی نوشته شده است.

در طراحی لوگو استقلال png ، از رنگ‌های آبی و طلایی استفاده شده است. رنگ آبی تیم  آزادیخواهی است و رنگ طلایی برای موفقیت و پیروزی است.

سه حلقه در این آرم، نماد سه قهرمانی این تیم در جام باشگاه‌های آسیا است. جقه طلایی نیز نماد هنر و فرهنگ ایرانی است. نام “Esteghlal” نیز بیانگر آزادی و آزادیخواهی این باشگاه است.

لوگو تیم استقلال در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۳۸۶، دو ستاره به این آرم اضافه شد که نماد دو قهرمانی تیم استقلال در جام باشگاه‌های آسیا است و این آرم از آن زمان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

برای دانلود فونت انگلیسی آنلاین و غیره همراه ما باشید