نوشته‌ها

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

جدید
دوره ۰ تا ۱۰۰ آموزش کارشناسی رنگ خودرو شامل چه مواردی می شود؟ این دوره شامل: آموزش تشخیص اصالت خودرو، دستی و کارخانه ای بودن (شماره شاسی، موتور و …) آموزش تشخیص تعویض و رنگ شدگی شاسی ها، تشخیص دو تیکه بودن و چپی بودن خودرو آموزش ت…