نوشته‌ها

هیلمار

پودر پروتئین وی ایزوله هیلمار ۹۰ درصد | خرید مکمل Hilmar

متفرقه
پروتئین وی هیلمار چیست و از چه چیزی تهیه میشود؟ وی ” در واقع به آب پنیر اشاره دارد که در طول فرآیند انعقاد یا لختگی شیر تولید می‌شود. ۲۰٪ پروتئین تشکیل دهنده شیر حیوانات از وی و ۸۰٪ مابقی آن پروتئین کازیین می‌باشد. پروتئین وی هیلمار دارای …